Λεμφικό μηχάνημα

Θεραπεία που δουλεύει με μηχάνημα που πιάνει λεμφικά σημεία λειτουργώντας κυκλικά σ’ όλο το σώμα με σκοπό να αυξηθεί η κυκλοφορία του αίματος και της λέμφου με αποτέλεσμα ν’ αποβάλλονται οι άχρηστες ουσίες από τον οργανισμό (κυρίως μέσω των νεφρών) και να προσλαμβάνονται οι θρεπτικές ουσίες απ’ αυτόν και να μεταφέρονται σ’ όλα τα μέρη του σώματος. Ακόμη, η θεραπεία αυτή αποσυμφορίζει τα κουρασμένα και βαριά πόδια. Γενικά, η θεραπεία αυτή δίνει μία αίσθηση ευεξίας και αναζωογόνησης του οργανισμού.